Veľký online summit výroby 2020

Aktuálne legislatívne povinnosti, reštart firmy po kríze, optimalizácia nákladov a bezpečné pracovné prostredie

Pre vedúcich pracovníkov vo výrobe, manažérov, majiteľov, konateľov a riaditeľov výrobných firiem

Termín zverejníme čoskoro | ONLINE

2-dňová online konferencia pre výrobné firmy

Konkrétne riešenia a užitočné tipy na každodenné otázky, ktoré riešia výrobné firmy. Upozorníme vás na povinnosti, najčastejšie nedostatky, sankcie a pripravíme na kontroly.
Vynikajúci tím lektorov, trendové prednášky prepojené s legislatívnymi témami a hlavne zaručené cenné informácie pre vašu prax.Aktuálne legislatívne povinnosti

Splnenie zákonných povinností bez pokút, aktuálna legislatíva a príklady z praxe. (Odpady, BOZP a OPP, Zákonník práce)

Reštart firmy po kríze

Ako získať finančné prostriedky? Ako optimalizovať náklady?

Dodávateľsko - odberateľské vzťahy

Pohľad obchodného práva, praktické skúsenosti, dopady a riziká.

Bezpečná prevádzka výrobných podnikov

Ako zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie pre zamestnancov? Ako byť dôveryhodný u konečných dodávateľov?

Program

1. DEŇ

  • 9:00

   Začiatok prvého dňa online konferencie

  • 9:00 – 9:45

   Ing. Peter Andrišin

   Ako získať finančné prostriedky, ako riadiť finančné zdroje, ako optimalizovať náklady

   • CASH - Ako získať prostriedky na udržanie prevádzky
   • CASHFLOW - Ako riadiť dodávateľov a zákazníkov
   • Optimalizácia nákladov
  • 9:45 – 10:00

   Ing. Peter Andrišin

   BLOK otázok a odpovedí

  • 10:00 – 10:45

   Lenka Palúchová

   Ako efektívne využiť legálne daňové nástroje na zníženie základu dane / optimalizáciu cash flow (aj v intenciách vládnych opatrení)

   • Pravidlá pre odpočet daňovej straty
   • Pravidlá pre platenie preddavkov
   • Prerušenie daňových odpisov
   • Tvorba opravných položiek k nezinkasovaným pohľadávkam
   • Daňové dopady neuhradených faktúr
  • 10:45 – 11:30

   Lenka Palúchová

   Dodávateľsko-odberateľské vzťahy z pohľadu obchodného práva, praktické skúsenosti, dopady, riziká

   • Najčastejšie používané zmluvy medzi dodávateľmi a odberateľmi
   • Na čo si dávať pozor pri uzatváraní týchto zmlúv
   • Právne dopady porušenia zmluvných záväzkov
  • 11:30 – 11:45

   Lenka Palúchová

   BLOK otázok a odpovedí

  • 11:45 – 12:30

   Prestávka

  • 12:30 – 13:45

   JUDr. Zdeňka Dvoranová

   Najčastejšie problémy a otázky z pohľadu Zákonníka práce vo výrobnom podniku

   • Dovolenka a prekážky v práci
   • Pracovný čas a nadčas
   • Pracovná pohotovosť
  • 13:45 – 14:00

   JUDr. Zdeňka Dvoranová

   BLOK otázok a odpovedí

  • 14:00

   Ukončenie prvého dňa online konferencie

2. DEŇ

  • 9:00

   Začiatok druhého dňa online konferencie

  • 9:00 – 10:00

   Ing. Peter Gallovič

   Odpady vo výrobnom podniku

   • Základné povinnosti pri nakladaní s odpadmi vo firme: zaraďavanie odpadov, zhromažďovanie odpadov, označovanie nebezpečných odpadov, následný držiteľ, evidenčná povinnosť a ohlasovanie údajov, preprava nebezpečných odpadov
   • Rozšírená zodpovednosť výrobcov
   • Nakladanie s niektorými odpadmi z vyhradených výrobkov
   • Špecifiká nakladania so stavebnými odpadmi
   • Rozsah povolení a registrácií
   • Rozsah pokút za neplnenie povinností
  • 10:00 – 10:15

   Ing. Peter Gallovič

   BLOK otázok a odpovedí

  • 10:15 – 11:15

   Ing. Peter Pikla

   BOZP a OPP vo výrobnom podniku

   • Ochranné pracovné pomôcky
   • Dychové skúšky
   • Ako sa pripraviť na kontrolu
   • Nedostatky, sankcie
  • 11:15 – 11:30

   Ing. Peter Pikla

   BLOK otázok a odpovedí

  • 11:30 – 12:30

   Prestávka

  • 12:30 – 13:45

   Ing. Peter Škyrta, Ing. Peter Kováč

   Bezpečná prevádzka výrobných podnikov a efektívny facility management

   • Bezpečné pracovné podmienky pre zamestnancov
   • Dôveryhodnosť pre konečných spotrebiteľov
   • Dodržiavanie miestnych predpisov
   • Dôsledný a konzistentný prístup na všetkých lokalitách
  • 13:45 – 14:00

   Ing. Peter Škyrta, Ing. Peter Kováč

   BLOK otázok a odpovedí

  • 14:00

   Ukončenie online konferencie

Lektori

Ing. Peter Andrišin

Ing. Peter Andrišin

Na Slovensku úspešne budoval a pomohol firmám v problémoch transformovať sa na ziskové spoločnosti, atraktívne pre zamestnancov. V čase krízy prispel k rozvoju viacerých obchodných spoločností zmenou stratégie, zmenou procesov, zavedením controllingu a dôslednej kontroly spolu s vytvorením nových atraktívnych produktov.

Ing. Mgr. Lenka Paluchová LL.M.

Ing. Mgr. Lenka Paluchová LL.M.

Profiluje sa v odbore daňového práva. Vďaka dosiahnutému právnickému aj ekonomickému vzdelaniu (vrátane štúdia medzinárodného zdaňovania vo Viedni) tak vie poskytnúť komplexné poradenstvo týkajúce sa tuzemského aj medzinárodného zdanenia.

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s takmer 25-ročnou praxou v tejto oblasti.

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ing. Peter Pikla

Ing. Peter Pikla

Inšpetor z NIP s 27-ročnou praxou.

Ing. Peter Kováč

Ing. Peter Kováč

V súčasnosti pracuje ako Facility Management Consultant v spoločnosti BUREAU VERITAS.

Ing. Peter Škyrta

Ing. Peter Škyrta

Svoju profesijnú kariéru začal v ropnom a plynárenskom priemysle pred viac ako 13 rokmi. Má bohaté skúsenosti s rôznymi pracovnými pozíciami ako EHS a FM IT nástrojový expert, vedúci projektu HSE a FM, hlavný právny poradca pre HSE, Interní audítori ISO (QMS, EMS, EnMS).

Veľký online summit výroby 2020 - aktuálne legislatívne povinnosti, reštart firmy po kríze, optimalizácia nákladov a bezpečné pracovné prostredie.

Cena vstupenky: 199 EUR bez DPH, v cene vstupenky tablet PRESTIGIO 3157

Využite aktuálnu možnosť prihlásiť seba aj svojho kolegu. Cena zahŕňa vstup pre 2 účastníkov z firmy. Meno druhého účastníka zadajte v objednávke do poznámky.

Kúpiť vstupenku

Organizátori

Vydavateľstvo Verlag Dashöfer bolo založené v Nemecku v roku 1989 Hansom Dashöferom. V súčasnosti pôsobí v 8 krajinách Európy: Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Portugalsko, Chorvátsko, Slovinsko a Nemecko. Na Slovensku začalo činnosť v roku 1997 a venuje sa poskytovaniu odborného vzdelávania, celoživotného vzdelávania a vydávaniu odborných publikácií a online produktov.

Organizátori konferencie

Verlag DashoferCentrum Vzdelávania

            

Partneri konferencie

   

bureau-veritassmlegal

               

Mediálny partner

education

Hore